ALS GOLF TOURNAMENT 2017

ALS Golf Tournament 2017 Tam Dao Golf Resort 24-9-2017 Lần đầu tiên được đồng hành cùng đơn vị ALS trong sự kiện quan trọng của công ty, Vietnam Golf chúng em rất vinh dự và tự hào.Kính chúc ALS luôn thành công và phát triển mạnh mẽ!